Centre educatiu Empresa

Centre educatiu

Empresa

-

Persona de contacte

Modalitat A Modalitat B

Categoria i objectius escollits

Activitat en l'àmbit comunicatiu
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Activitat en l'àmbit educatiu escolar
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Activitat en l'àmbit de la salut
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Activitat en l'àmbit de les relacions internacionals
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica

Tipus empresa i objectius escollits

Microempresa
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Altres
Petita empresa
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Altres
Mitjana empresa
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Altres
Autònoms
ODS número 2: Fam zero
ODS número 4: Educació de qualitat
ODS número 13: Acció climàtica
Altres

Lliurament dels projectes

Els projectes es poden lliurar a partir del 15 de novembre de 2002 i fins el 20 de maig de 2023.
-Com s'envien els projectes?
Creeu una carpeta al drive i compartiu-la amb l'equip d'organització dels premis: blanquernaimpulsa@blanquerna.url.edu
-En quin format?
Documents: docx., pdf.
Imatges: jpg, jpeg, png, tif.
Vídeos: Un document anomenat enllaços videos, que contingui tots els enllaços dels videos de youtube, vimeo i altres plataformes públiques amb els permisos adeqüats per poder visionar.
Videos fora d'aquestes plataformes, com arxius dins d'aquesta carpeta compartida

Arxius
Links

Carregant dades ...