Protecció de dades

La Fundació Blanquerna es fa responsable del tractament de les seves dades amb la finalitat de registrar-la com a persona interessada en la nostra oferta educativa i enviar-li informació. Les dades es tractaran d’acord amb el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment. En el cas d’estudis organitzats conjuntament amb altres centres o institucions, les dades es comunicaran als coorganitzadors, que vostè pot conèixer en la informació de l’activitat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a la Fundació. Trobarà informació addicional i més detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.

Pot també adreçar un missatge a dades.acces@blanquerna.edu.

AUTORITZO a la FUNDACIÓ BLANQUERNA la captació, reproducció i utilització de la meva imatge en qualsevol format i difondre-la per qualsevol mitjà, amb finalitats informatives, de comunicació i difusió de les sessions informatives que es desenvolupen a Blanquerna, de forma gratuïta, indefinida i en tot l’àmbit territorial d’actuació de Blanquerna.aquest enllaç.